Servicevoorwaarden

De hierin opgenomen voorwaarden (de " Servicevoorwaarden ") hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de Site. Door de Site te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker volledig en volledig de Gebruiksvoorwaarden. Het is belangrijk om deze Gebruiksvoorwaarden samen met ons Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden te lezen.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Vrijwaring
1. Definities

  Something Borrowed BV : een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Almere (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 865302996, handelend onder de handelsnaam “ Something Borrowed ”.

  Site : de website www.somethingborrowednl.com en al zijn subdomeinen.

  Gebruiker : elke individuele bezoeker van de Site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot Something Borrowed.

  2. Disclaimer

   Op de Site is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze Site wordt aangeboden op een 'as is'-basis. Dit betekent dat Something Borrowed geen enkele garantie geeft of enige aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de Site. Something Borrowed of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of claims voor compensatie die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de site.

   Something Borrowed is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, de functie of de prestaties van de Site, of diensten die daarmee verband houden, of enige inhoud die daarop is opgenomen, tenzij dergelijke schade werd veroorzaakt door veroorzaakt door grove schuld of opzet van Something Borrowed en/of haar medewerkers.

   De Site kan links naar andere websites bevatten. Als deze links verwijzen naar webpagina's buiten het Something Borrowed-domein, worden dergelijke webpagina's niet beheerd door Something Borrowed en is Something Borrowed niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's.

   Door via de Site met Something Borrowed te communiceren of informatie en/of materiaal naar de Site te uploaden, geeft de Gebruiker Something Borrowed toestemming om deze informatie te gebruiken voor het doel waarvoor de Gebruiker deze informatie aan Something Borrowed ter beschikking heeft gesteld. Als een Gebruiker zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief, accepteert de Gebruiker dat hij correspondentie mag ontvangen van Something Borrowed .

   Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, iconen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de Site zijn eigendom van Something Borrowed en/of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen enkel recht. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd of voor enig ander doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Something Borrowed , tenzij anders toegestaan ​​door de wet. U mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken.

   U bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de Site.

   Something Borrowed behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina, vormt uw onvoorwaardelijke acceptatie van dergelijke wijzigingen.

   De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in juni 2023.

   Contact:

   Iets geleend NL
   Wesperstraat 105
   Nederland
   info@ietsontleennl.com

   Past het?

   Ontvang een vervangend product wanneer u binnen de eerste dag van uw huur contact met ons opneemt. Mogelijk zijn toeslagen van toepassing.

   Landelijke verzending

   Verzenden overal in Nederland, tarieven beschikbaar bij het afrekenen.