ID VERIFICATION

Banner Image
Banner Image

WHY WE VERIFY YOUR ID

PRIVACYBELEID

Invoering

Wij waarderen uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u onze website www.somethingborrowednl.com en/of haar subdomeinen (hierna: “Site”) bezoekt, wanneer u een aankoop doet in onze webshop of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zal Something Borrowed BV (“Something Borrowed” of “wij” ) verwerkt persoonsgegevens. Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer u solliciteert bij Something Borrowed. Verder verwerken wij persoonsgegevens van onze leveranciers. Onder het begrip 'persoonsgegevens' valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij de verwerking van persoonsgegevens kwalificeert Something Borrowed zich als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Something Borrowed uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en om u informatie te geven over uw wettelijke rechten onder de AVG.

Wij wijzen u erop dat wij niet de intentie hebben om persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien we niet kunnen controleren of een persoon ouder dan 16 is, raden we ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een overeenkomst die we met u hebben, en u verzuimt de gevraagde gegevens te verstrekken, zijn we mogelijk niet in staat om de overeenkomst uit te voeren die we met u hebben of proberen aan te gaan (bijv. om u producten te bezorgen die u graag zou willen bestellen). Als dit het geval is, moeten we mogelijk de bestelling die u bij ons hebt geplaatst annuleren, maar we zullen u hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Het is belangrijk om dit privacybeleid samen met onze gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden te lezen. We raden u aan dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

Inhoudsopgave

 • Over ons
 • Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld
 • Wettelijke gronden voor verwerking
 • Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens
 • Uw privacyrechten
 • Hoe kunt u een privacyklacht indienen?
 • Wijzigingen in dit privacybeleid

Over ons

Something Borrowed BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 865302996, handelend onder de handelsnaam “Something Borrowed”.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, richt uw vraag dan aan info@somethingborrowednl.com of neem contact met ons op via het onderstaande adres.

Iets geleend NL

Wesperstraat 105

Nederland

info@ietsuitgenomennl.com

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden die via links of applicaties met deze site zijn verbonden. Als u op dergelijke links klikt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan, aangezien wij geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid. We raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u op links klikt of gebruik maakt van de websites die via dergelijke links worden bezocht.

Persoonsgegevens die we verzamelen en doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld

Klanten en potentiële klanten

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dit nodig is voor onze orderadministratie :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Betalingsdetails;
 • Bestelgegevens inclusief bestelgeschiedenis.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien van toepassing: om u aan te melden als nieuwe klant;
 • Om u te informeren en contact met u op te nemen over uw bestelling, onze producten, bestelmethoden, betalingen en toepasselijke voorwaarden;
 • Levering van bestelde goederen;
 • Koop een product of dienst van ons ;
 • Met ons communiceren via onze website, telefoon, mobiele telefoon, livechat of videochat;
 • Geschillenbeslechting inclusief incasso;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken indien en wanneer dit nodig is voor onze dienstverleningsadministratie :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Bestel Details;
 • Betalingsdetails;
 • Service- en afspraakverzoeken;
 • Overige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt in het kader van het afhandelen van de serviceaanvraag, zoals bestelhistorie.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beantwoorden van vragen;
 • Service verlenen;
 • Loggen van gegevens voor inzicht en verbetering;
 • Vervangende bestellingen aanmaken;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wij kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze (potentiële) klanten verwerken in onze client marketing database :

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • E-mailadres;
 • Telefoon nummer;
 • Geboortedatum;
 • Transactiegegevens zoals bestelgeschiedenis;
 • Voor direct marketing berichten: e-mailadres, IP-adres, open ratio en tijdstip van openen, click ratio inclusief tijdstempel betreffende bezochte URL's in het bericht.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekking van informatie over ons en onze producten, inclusief updates over wijzigingen in onze Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid;
 • Directe marketing over onze producten en/of diensten, inclusief promoties, prijsvragen, prijstrekkingen en daarmee verband houdende evenementen;
 • De door u gevraagde transacties voltooien, onze contractuele verplichtingen nakomen en u gerelateerde informatie sturen, inclusief bevestigingen en kwitanties;
 • Met u communiceren via livechat, videochat of via onze website;
 • Om te analyseren of onze berichten worden geopend en om vast te stellen welke delen van onze berichten het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Onderzoek en ontwikkeling;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Nieuwsbriefabonnees en aangepaste doelgroepen

We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten, prijsvragen, prijstrekkingen en andere evenementen. De nieuwsbrief is op gebeurtenissen gebaseerd, wat betekent dat deze wordt verzonden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (zoals de lancering van een nieuw product). Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrief is gericht op het stimuleren van betrokkenheid en kan informatie bevatten over nieuwe producten, promoties en evenementen. We kunnen meten wanneer en in welke mate nieuwsbrieven worden geopend en op welke links in de nieuwsbrief u klikt. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief , verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Open ratio en openingstijd;
 • Klikratio inclusief tijdstempel met betrekking tot bezochte URL's in onze nieuwsbrieven.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze nieuwsbrief te sturen;
 • Om te analyseren of onze nieuwsbrief wordt geopend en om vast te stellen welke onderdelen van onze nieuwsbrief het meest interessant zijn voor onze nieuwsbriefabonnees;
 • Geschillenbeslechting;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Om u te vinden op sociale media, gebruiken we Custom Audience-targeting van Google Ads Customer Match en Facebook Custom Audiences . Om dit te doen, uploaden we bepaalde informatie, zoals een cookie-ID, die wordt omgezet in een unieke waarde die kan worden gekoppeld aan een gebruikersaccount op deze platforms om ons in staat te stellen meer te weten te komen over uw interesses en om ons in staat te stellen onze advertentiecampagnes te targeten. bij specifieke gebruikers. Als je geen onderdeel wilt zijn van een Custom Audience tool, kun je dit op ieder moment aangeven door contact met ons op te nemen via info@somethingborrowednl.com . U kunt ook de advertenties beheren die u in Google-services ziet, inclusief Klantenmatch-advertenties in uw Google Ads-instellingen . Meer informatie over het wijzigen van uw Facebook-advertentievoorkeuren vindt u hier .

Site gebruikers

Wanneer u onze site bezoekt, analyseren we uw gebruik van onze site door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt uw browser zo instellen dat cookies (gedeeltelijk) worden uitgeschakeld of geweigerd. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

We kunnen de volgende (categorieën van) persoonlijke gegevens van al onze sitegebruikers verwerken (ongeacht of u een aankoop doet of niet):

 • Informatie over hoe u onze websites gebruikt en ermee communiceert, evenals over de hoeveelheid tijd die u eraan besteedt;
 • Basisinformatie die betrekking heeft op het verzoek dat vanuit uw browser wordt gedaan wanneer u internet bezoekt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals de datum en tijd van uw laatste bezoek, de duur van uw bezoek, het tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres en algemene HTTP-headerinformatie (zoals verwijzings-URL en user-agent), informatie over de website die u heeft eerder bezochte evenals demografische informatie, waaronder uw locatie.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het analyseren en verbeteren van het gebruik van de website, waaronder het optimaliseren van de werking en uw beleving van de website
 • Marketingdoeleinden (reclame)
 • Geschillenbeslechting
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Houd er rekening mee dat de audio-opnamen binnen twee weken na uw online afspraak worden verwijderd. U kunt bij aanvang van uw online afspraak bezwaar maken tegen de audio-opname van uw schoonheidsadviessessie. 

Leveranciers

De volgende (categorieën) persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers kunnen wij indien nodig verwerken in onze leveranciersadministratie : 

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, initialen, titel, geslacht, adres, postcode en woonplaats en land van verblijf);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie);
 • Gegevens over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, zakelijk adres, postcode, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer;
 • In sommige gevallen, afhankelijk van het soort dienstverlening: een verklaring omtrent het gedrag en gegevens met betrekking tot een identiteitsbewijs;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het afnemen van diensten;
 • Gegevens voor het berekenen en vastleggen van erelonen en uitgaven en het doen van betalingen, waaronder bankrekeningnummers;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen plaatsen en inkoopdiensten;
 • Het berekenen en vastleggen van baten en lasten en het verrichten van betalingen;
 • Het incasseren van vorderingen, waaronder begrepen het in handen geven van derden en overige werkzaamheden van intern beheer;
 • Het regelen van het transport van te leveren goederen en diensten aan de betrokken partijen;
 • Contact onderhouden tussen ons en klanten of leveranciers;
 • Geschillenbeslechting en audits;
 • Meewerken aan het heffen of innen van belastingen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Sollicitanten

Als u solliciteert bij Something Borrowed, kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken indien en wanneer dit nodig is voor het afhandelen van uw sollicitatie :

 • Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, adres, postcode, plaats;
 • Telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie;
 • Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Inhoud van je cv, opleidingsniveau, arbeidsverleden, referenties en beschikbaarheid;
 • Uw redenen om te solliciteren;
 • informatie over de functie waarop u heeft gesolliciteerd;
 • Bankrekeningnummer (alleen voor onkostenvergoeding).

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen (werving en selectie), inclusief het behandelen van daarmee samenhangende vragen en klachten;
 • Afhandelen van eventuele gemaakte kosten;
 • Interne controles en bedrijfsbeveiligingsdienst;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Wettelijke gronden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden: 

 1. Wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het uitvoeren van precontractuele handelingen op uw verzoek, bijvoorbeeld moeten wij uw gegevens verwerken om uw bestelling te kunnen afhandelen;
 2. Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. Wanneer dit nodig is om onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij te behartigen, bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren;
 4. Met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze apart bij u opvragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Indien u specifieke vragen heeft over de rechtsgronden waarop bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt, voorzien wij u graag van aanvullende informatie en kunt u altijd contact met ons opnemen via info@somethingborrowednl.com .

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden ('ontvangers' in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: om uw bestelling uit te voeren, moeten we uw gegevens delen met betalingsproviders en transportbedrijven. We kunnen persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zoals hostingproviders, e-maildiensten en (andere) softwareleveranciers, betalingsdienstaanbieders, transportbedrijven, advocaten etc. Verder kunnen we uw gegevens delen wanneer dat nodig is om de rechten of eigendom van Something Borrowed en wanneer nodig om de persoonlijke veiligheid, eigendommen of andere rechten van het publiek, Something Borrowed of haar klanten of werknemers te beschermen.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Indien deze partijen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ in de zin van de privacywetgeving, zorgen wij ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG stelt.

Uw persoonsgegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden betrokken bij een overname van Something Borrowed; een verkoop van een deel of het geheel van Something Borrowed ; een fusie of fusiebetrokkenheid; tijdens een faillissement; ontbinding of andere overgang van ons bedrijf. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of rechtsopvolger om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening kan worden voortgezet.

Om onze diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt dan voorzien door de Europese wetgeving. Something Borrowed draagt ​​er in dat geval zorg voor dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een daartoe door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en beoordeelt of er aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt ontvangen over de passende of geschikte waarborgen voor gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte of als u er een kopie van wilt ontvangen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

De persoonsgegevens in onze orderadministratie worden in beginsel uiterlijk twee jaar na verwerking van de betreffende order verwijderd. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor website-analyse worden maximaal 24 maanden bewaard. De persoonsgegevens in onze serviceadministratie en klantenmarketingdatabase worden bewaard tot vijf jaar na afsluiting van het klantenbestand. Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor nieuwsbriefaanmeldingen wordt uit onze mailinglijst verwijderd zodra u ervoor kiest om u af te melden.

De persoonsgegevens van leveranciers worden in principe uiterlijk twee jaar na verwerking van de betreffende bestelling verwijderd.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt voor je sollicitatie worden bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. U kunt ervoor kiezen om ons uw toestemming te geven om uw persoonsgegevens tot één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren. Dit stelt ons in staat contact met u op te nemen als er vacatures beschikbaar komen die voor u interessant kunnen zijn. De persoonsgegevens die je hebt verstrekt in het kader van je sollicitatie, worden onderdeel van je personeelsdossier als je bij Something Borrowed gaat werken .

Naast bovengenoemde bewaartermijnen kan het zijn dat we bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudkundige gegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens verloren zijn gegaan hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering in verband met onze inhoudingsplicht voortvloeiend uit artikel 52 van de Wet op de rijksbelastingen.

De specifieke bewaartermijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, kunnen langer worden of er kunnen wettelijke bewaartermijnen van toepassing worden waaraan wij moeten voldoen. We kunnen persoonsgegevens ook voor een langere periode bewaren als dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals wanneer dit nodig is voor het beslechten van juridische geschillen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verkleinen. Onze medewerkers en zakelijke partners zijn gebonden aan geheimhouding en zijn gebonden aan instructies gericht op een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

We beschikken over procedures om inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Als je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ SomethingBorrowednl.com.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

 • het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en als dat het geval is uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen ('recht om vergeten te worden');
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • het recht op ontvangst of overdracht van uw persoonsgegevens door of aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm ('recht op dataportabiliteit').

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@SomethingBorrowednl.com . of via het adres vermeld in de rubriek 'Over ons'.

Houd er rekening mee dat we, om fraude en misbruik te voorkomen, mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek. Als je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van het betreffende cookie mee. U vindt de cookie in uw browserinstellingen.

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek laten wij u weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen met twee maanden worden verlengd, bijvoorbeeld bij een ingewikkeld verzoek. Wij informeren u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over een dergelijke verlenging. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij uw verzoek onder bepaalde omstandigheden weigeren. Als we dat doen, zullen we de redenen voor de weigering toelichten. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij dit verzoek steeds respecteren. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe kunt u een privacyklacht indienen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij ons uiterste best doen om dit samen met u op te lossen. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens . Als u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in dat land.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en zullen altijd de meest recente versie van dit privacybeleid op onze website plaatsen. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht die een of meer betrokkenen aanzienlijk kunnen raken, zullen we ernaar streven de betrokken betrokkenen rechtstreeks te informeren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 09 juni 2023.

Past het?

Ontvang een vervangend product wanneer u binnen de eerste dag van uw huur contact met ons opneemt. Mogelijk zijn toeslagen van toepassing.

Landelijke verzending

Verzenden overal in Nederland, tarieven beschikbaar bij het afrekenen.