Duurzaamheid

Banner Image
Banner Image

Het verminderen van modeverspilling

Nederland kampt, net als veel andere landen, met de schadelijke gevolgen van modeverspilling. Jaarlijks wordt alleen al in Nederland naar schatting 135 miljoen kilo textiel weggegooid, wat bijdraagt ​​aan de aantasting van het milieu en de uitstoot van broeikasgassen. Wij pakken deze uitdaging rechtstreeks aan door het hergebruik en het delen van kledingstukken te bevorderen. Door een modeverhuurplatform aan te bieden voor speciale gelegenheden, zorgen we ervoor dat kleding niet in de afvalstroom terechtkomt, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd en de totale hoeveelheid afval wordt verminderd.

Vermindering van de ecologische voetafdruk:

Wereldwijd is de mode-industrie verantwoordelijk voor 10% van de CO2-uitstoot , meer dan internationale vluchten en zeescheepvaart samen. Verf- en behandelingsprocessen van textiel dragen ook bij aan de watervervuiling, waarbij naar schatting 20% ​​van de mondiale industriële watervervuiling afkomstig is van de mode-industrie. Wij moedigen de Nederlandse bevolking aan om kleding te huren in plaats van te kopen. Niet alleen dat: onze bezorgpartner heeft CO2-neutrale pakketbezorging geïmplementeerd, maakt gebruik van voertuigen op alternatieve brandstoffen en heeft energie-efficiënte faciliteiten opgezet.

Bevordering van circulaire modepraktijken:

Circulaire mode, gekenmerkt door hergebruik, recycling en het delen van hulpbronnen, wint aan populariteit als duurzaam alternatief voor lineaire modemodellen. Wij belichamen de principes van circulariteit door een deeleconomie binnen het Nederlandse modelandschap te faciliteren. Via ons platform worden kledingstukken onder klanten verspreid, waardoor hun nut wordt gemaximaliseerd en verspilling wordt geminimaliseerd. Deze verschuiving naar circulaire modepraktijken is essentieel voor het creëren van een duurzamere mode-industrie.

Toegang boven eigendom omarmen:

In een land waar mode vaak synoniem is met eigendom en persoonlijke stijl, introduceren we een paradigmaverschuiving naar toegang boven eigendom. Door toegang te bieden tot hoogwaardige, trendy kleding voor speciale gelegenheden, bieden we Nederlandse consumenten de mogelijkheid om te genieten van mode zonder het milieuschuldgevoel dat gepaard gaat met aankopen voor eenmalig gebruik. Deze verschuiving vermindert niet alleen de verspilling, maar sluit ook aan bij de veranderende voorkeuren van consumenten ten aanzien van ervaringen boven bezittingen.